Zmieniający się świat intralogistyki - Europa stawia na elektryczność

Dlaczego popyt na wózki elektryczne w Europie stale rośnie od 2009 roku

Zmiany na rynku wykazują wyraźny trend przechodzenia na wózki elektryczne w logistyce wewnętrznej.  Od 2009 roku popyt w Unii Europejskiej na wózki z napędem elektrycznym jest wyższy niż na wózki spalinowe.

Czynniki takie jak koszty energii i eksploatacji, gwałtownie rosnące ceny ropy i paliw oraz całkowite koszty utrzymania pojazdów stają się coraz ważniejsze.


Cena paliwa Europa

Jedną z przyczyn spadku popytu na wózki spalinowe są coraz wyższe ceny paliw.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat średnie ceny paliwa wzrosły prawie dwukrotnie i tendencja ta raczej się nie zmieni w miarę obniżania się ich podaży i spadku dostępności.
Ponadto, o ile wózki spalinowe są przy zakupie nieznacznie tańsze od wózków elektrycznych, te drugie odznaczają się znacznie niższymi kosztami zużycia energii i eksploatacji, dzięki czemu w dłuższej perspektywie okazują się tańsze.

Analiza całkowitego kosztu użytkowania (TCO) wykazuje bezsprzeczną zaletę wózków elektrycznych w dłuższym okresie czasu: pierwotna cena zakupu szybciej się amortyzuje.Co więcej, ceny zakupu wózków spalinowych również rosną, ponieważ coraz bardziej rygorystyczne normy emisji wymuszają konieczność wprowadzania nowszych i drogich technologii w celu redukcji zanieczyszczeń.

Niemniej jednak tendencja do przechodzenia na pojazdy elektryczne nie oznacza wcale konieczności całkowitej rezygnacji z wózków spalinowych.  Decydujące znaczenie przy ostatecznym wyborze, który wózek będzie najlepiej odpowiadał potrzebom ma wciąż przewidywany zakres realizowanych zadań.

Kluczową kwestią przy zakupie wózka widłowego jest: napęd elektryczny czy spalinowy?

Kluczem do podjęcia decyzji jest przyszły zakres zadań pojazdu
Porównanie wózków z napędem elektrycznym i Diesla/LPG

Jakie są mocne strony wózków elektrycznych i spalinowych? Który typ wózka najlepiej nadaje się do poszczególnych obszarów zastosowań? I w jakich warunkach dany typ wózka oferuje największe potencjalne oszczędności?

Porównanie wózków z napędem elektrycznym i Diesla/LPG

Elektryzująco dobry!

Inteligentni liderzy efektywności: Elektryczne wózki widłowe STILL

Zerowa emisja Twojej floty

Na równi z wózkami spalinowymi: wysokie prędkości jazdy i funkcji hydrauliki sprawiają, że wózki z napędem elektrycznym stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę charakteryzującą się uniwersalnością i wysoką wydajnością przeładunkową.

Dowiedz się więcej

Inteligentna odpowiedź na normy emisji spalin:

Wózki widłowe STILL z serii RX 70

Innowacje, które się opłacają

Wózki spalinowe są wciąż najlepszym rozwiązaniem dla wielu rodzajów prac. Dzięki zastosowaniu technologii hybrydowej wózki RX 70 zapewniają nie tylko efektywność energetyczną, lecz również poziom emisji spalin znacznie poniżej dopuszczalnych wartości przewidzianych normami.

Dowiedz się więcej

W praktyce

Efektywność i oszczędności w praktyce

Przykłady praktycznych zastosowań oraz niezależne testy produktów wykazują, że spalinowe i elektryczne wózki widłowe STILL są najbardziej ekonomicznymi i wydajnymi pojazdami w branży.

Nasze wózki w praktyce

Normy emisji spalin 2014

Technologie minimalizujące emisję spalin!

Co należy wiedzieć o aktualnie obowiązujących regulacjach, informacje nt. filtrów cząstek stałych i dlaczego zazwyczaj nie są one nawet konieczne.

Inteligentna odpowiedź na rygorystyczne normy emisji spalin

Certyfikacja

Zarządzanie ochroną środowiska i energią

STILL GmbH jest kompetentnym partnerem w kwestiach związanych z zarządzaniem środowiskiem, jakością i energią. Dowodem tego są zwłaszcza uzyskane przez nas certyfikaty.

STILL – Certyfikowany Partner