Normy emisji 2014

Czyste powietrze ma duże znaczenie! Co wprowadzają europejskie normy emisji spalin

Produkcja spalinowych wózków widłowych została objęta rygorystycznymi kryteriami. Ich celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia paliwa, jak również redukcja emisji zanieczyszczeń.

Od 1 stycznia 2014 roku w Europie obowiązuje norma Euro 6. Norma zakłada zmniejszenie emisji cząstek stałych o 66% oraz tlenków azotu o 80%. Oznacza to na przykład, że wszystkie nowe pojazdy z silnikiem Diesla, zgłaszane do rejestracji, muszą posiadać wyposażenie zapewniające spełnienie tych norm.

Obniżenie maksymalnych dopuszczalnych wartości dotyczy również pojazdów używanych do transportu wewnątrzzakładowego. Maksymalne dopuszczalne wartości obowiązujące od 2013 roku zostały określone w etapie III B dyrektywy europejskiej 97/68/WE. Wartości te dotyczą przede wszystkim emisji tlenków azotu (NOx), dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC) oraz drobnych cząstek stałych, takich jak cząstki sadzy (PM).

Co oznacza etap III B?

Obecny etap III B dyrektywy wprowadza surowsze wymogi dla silników wysokoprężnych o mocy powyżej 37 kW. W praktyce dotyczy to wszystkich wózków wyposażonych w silnik Diesla o ładowności 2,5 ton lub większej. Wdrażanie etapu III B realizowane jest w zależności od poziomu mocy określanej w kW.

Etap III B określa dla silników o mocy do 130 kW (177 KM) dopuszczalny poziom równy 0,025 g na kW/h dla emisji cząstek stałych oraz maksymalnie 3,3 g na kW/h dla emisji tlenków azotu.

Co należy wiedzieć o filtrach cząstek stałych (DPF)

Aby sprostać wymaganiom norm emisyjnych, wielu producentów wyposaża swoje pojazdy w filtry cząstek stałych, które oczyszczają spaliny z cząstek sadzy i innych zanieczyszczeń.

Klasyczne filtry w silnikach wysokoprężnych oczyszczają spaliny z większości cząstek stałych powstających w procesie spalania. Konwencjonalny filtr cząstek stałych musi być poddawany regeneracji po każdych ośmiu do dziesięciu godzinach normalnej pracy wózka. Należy również co 1000 godzin wykonywać czyszczenie filtra oraz okresowo dokonywać wymiany. Regeneracja filtra polega na wypalaniu nagromadzonej w nim sadzy. W tym czasie wózek jest wyłączony z eksploatacji przez około 30 minut.

Podczas procesu wypalania powstają węglowodory, które są następnie usuwane bez dalszej filtracji lub przekształcane w szkodliwe dioksyny.

Stosowanie klasycznych filtrów z wypalaniem wiąże się z negatywnymi skutkami zarówno pod względem dyspozycyjności wózka jak i kosztów serwisowania.

Filtr CRT jest wysokiej jakości układem filtracyjnym z tą istotną przewagą, że filtr nie wymaga czyszczenia (wypalania) i podlega stałemu oczyszczaniu i regeneracji podczas pracy.

Filtr CRT zapewnia zarówno większą dyspozycyjność wózka oraz spełnienie obowiązujących norm emisji.

Jak działa filtr:

Filtry cząstek stałych z systemem wypalania (DPF)

Filtry cząstek stałych z systemem wypalania (DPF)

Wewnątrz filtra DPF z systemem wypalania spaliny przepływają przez zaślepione na jednym końcu kanaliki. Ścianki tych kanalików są przepuszczalne dla gazów, dzięki czemu przefiltrowane spaliny przepływają przez nie na zewnątrz zaś zanieczyszczenia osadzają się na ściankach kanalików.

Filtr CRT

Filtr CRT

Filtr CRT regeneruje się samoczynnie podczas eksploatacji. Cząstki sadzy są zatrzymywane w filtrze i w sposób ciągły wypalane. Tam gdzie to możliwe, proces ten odbywa się dodatkowo w połączeniu z katalizatorem utleniającym: wytwarzany w katalizatorze dwutlenek azotu (NO2) ułatwia ciągłe spalanie cząstek stałych gromadzących się wewnątrz filtra.

STILL już teraz ma odpowiedź na przyszłe, jeszcze bardziej rygorystyczne normy emisji

Inteligentna zgodność z nowymi normami emisji

W STILL jesteśmy przekonani, że zmniejszanie ilości szkodliwych zanieczyszczeń, które powstają przy eksploatacji wózka jest dużo lepsze niż ich filtrowanie ze spalin.

Istotną cechą wszystkich technologii napędowych stosowanych w modelach RX 70 jest ich doskonała efektywność energetyczna: silnik wózka napędza prądnicę, która z kolei dostarcza energię elektryczną do silnika napędowego. Podczas tego procesu silnik pracuje przy minimalnym zakresie obrotów wymaganym dla zakładanego poziomu mocy. Pozwala to uzyskać zarówno bardzo niski poziom zużycia paliwa jak i emisji zanieczyszczeń. Z tego powodu tylko najmocniejszy w ofercie model RX 70 o udźwigu do 8 ton jest wyposażony w filtr cząstek stałych. Wszystkie pozostałe wózki spalinowe z tej serii spełniają z nawiązką obowiązujące normy i regulacje bez konieczności stosowania filtrów cząstek stałych.

W celu dalszego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, wszystkie modele RX 70 są dostępne również z opcjonalnym filtrem cząstek stałych.

Kluczową kwestią przy zakupie wózka widłowego jest: napęd elektryczny czy spalinowy?

Kluczem do podjęcia decyzji jest przyszły zakres zadań pojazdu
Porównanie wózków z napędem elektrycznym i Diesla/LPG

Jakie są mocne strony wózków elektrycznych i spalinowych? Który typ wózka najlepiej nadaje się do poszczególnych obszarów zastosowań? I w jakich warunkach dany typ wózka oferuje największe potencjalne oszczędności?

Porównanie wózków z napędem elektrycznym i Diesla/LPG

Elektryzująco dobry!

Inteligentni liderzy efektywności: Elektryczne wózki widłowe STILL

Zerowa emisja Twojej floty

Na równi z wózkami spalinowymi: wysokie prędkości jazdy i funkcji hydrauliki sprawiają, że wózki z napędem elektrycznym stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę charakteryzującą się uniwersalnością i wysoką wydajnością przeładunkową.

Dowiedz się więcej

Inteligentna odpowiedź na normy emisji spalin:

Inteligentna odpowiedź na normy emisji spalin:

Innowacje, które się opłacają

Wózki spalinowe są wciąż najlepszym rozwiązaniem dla wielu rodzajów prac. Dzięki zastosowaniu technologii hybrydowej wózki RX 70 zapewniają nie tylko efektywność energetyczną, lecz również poziom emisji spalin znacznie poniżej dopuszczalnych wartości przewidzianych normami.

Dowiedz się więcej